Տարբեր կարգի գոռծողություներ պարունակող արտահայտնություներ

60

ա) 32406-2235:5=

1. 2235:5=447

2. 32406-447=31959

42588:7-205×6+960;3=

1. 42588:7=6084

2. 205×6=1230

3. 960:3=920

4.

Реклама

Մատեմատիկա երկու շա

ա} Վահանն ուներ 2 անգամ ավելին կոնֆետ  վահանը 7 հատ կերավ և քանակը հավասարվեցին յուր.?կոնֆետ լուծում 1. 7×2=14 կոնֆետ(Վահան)

2. 14-7=7կոնֆետ(Տիգրան)  Պատ.Վահան14 Տիգրան7 1 շաբաթում ավառտեց գիրքը I օրը 20 էջ Մյուս օրերին 30-ական  էջ գիրքը? էջ Լուծում 1.30×6=180 2. 180+20=200 Պատ. 200 էջ 3424,3529,3634,  3634+3639 363`+5=3644

Мои летние каникулы

Мои каникулы были очень интиересниые, потому что я  поехал на море и нашел медузу. Потом мы поехали  в Дилижан и там моя сестра поймала яцу и ящерицу. Я попрасил дать мне и я дал ей много фкусностей